اطلاعیه شماره 7هشدار شماره 6 - تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی سهام عدالت www.samanese.ir و شماره تماس 83338هشدار شماره 5 - از پرداخت وجه به سایرین تحت عنوان خدمات سهام عدالت جدا خودداری کنید.هشدار شماره 4 - در حال حاضر هیچگونه ثبت نام سهام عدالت انجام نمی شود.هشدار شماره 3 - هیچگونه مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی در خصوص سهام عدالت انجام نمی شود.هشدار شماره 2 - اطلاعات خود را به دلیل سهام عدالت در اختیار افراد ناشناس، سایتهای اینترنتی و شبکه هاس مجازی قرار ندهید.
اطلاعیه سازمان خصوصی سازی
اطلاعیه شماره 7
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 6
هشدار شماره 6 - تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی سهام عدالت www.samanese.ir و شماره تماس 83338
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 5
هشدار شماره 5 - از پرداخت وجه به سایرین تحت عنوان خدمات سهام عدالت جدا خودداری کنید.
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 4
هشدار شماره 4 - در حال حاضر هیچگونه ثبت نام سهام عدالت انجام نمی شود.
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 3
هشدار شماره 3 - هیچگونه مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی در خصوص سهام عدالت انجام نمی شود.
هشدار به مشمولین سهام عدالت - شماره 2
هشدار شماره 2 - اطلاعات خود را به دلیل سهام عدالت در اختیار افراد ناشناس، سایتهای اینترنتی و شبکه هاس مجازی قرار ندهید.