شركت آلومینیوم ایران در یک نگاه:

 

*شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان مرکزی شهرستان اراک واقع شده و در خرداد ماه سال ۱۳۷۵ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت تاسیس و ایجاد کارخانجات جهت تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها از جمله مواد اولیه و کالای در جریان ساخت و نیمه تکمیل و محصولات مختلف آلومینیومی و...است.

*شرکت آلومینیوم ایران یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*شرکت آلومینیوم ایران به دلیل زیانده بودن، از بابت عملکرد سال مالی 1396 تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت آلومینیوم ایران برگزار و در مجمع یاد شده 105 ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 16میلیارد تومان می باشد.

فایل ها