جدول آمار تعداد مشمولان سهام عدالت

تاریخ به روز رسانی: 24 آذر ماه 1398

گروه عنوان گروه بندی تعداد مشمولان (نفر) تعداد مشمولان در قید حیات
1 مشمولين تخفيف دار 5,958,763 5,715,215
2 روستائيان و عشاير 15,148,597 14,630,719
3 کارکنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 13,375,413 12,542,918
4 کارگران فصلي و ساختماني 6,106,141 6,028,035
5 ساير اقشار 8,569,183 7,647,525
  جمع کل مشمولان سهام عدالت 49,158,097 46,564,412

فایل ها