جدول آمار تعداد مشمولان سهام عدالت

تاریخ به روز رسانی: 30 تیر ماه 1399

گروه عنوان گروه بندی تعداد مشمولان (نفر) تعداد مشمولان در قید حیات
1 تخفیف دارها 5,956,606 5,714,915
2 روستائيان و عشاير 15,146,749 14,630,729
3 کارکنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 13,369,772 12,542,892
4 کارگران فصلي و ساختماني 6,105,420 6,028,040
5 ساير اقشار 8,570,228 7,652,907
  جمع کل مشمولان سهام عدالت 49,148,775 46,569,483

فایل ها