اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی(سهام عدالت)(شهریور 97 - مرداد 98)

اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی(سهام عدالت)(شهریور 97 - مرداد 98)

برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود 175 هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی 1396 واریز شده است که این مقدار در سال 1395 حدود 150 هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد 16 درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.

سهام عدالت وارد بورس می‌شود
دکتر صالح، رئیس کل سازمان خصوصی سازی:

سهام عدالت وارد بورس می‌شود

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و معامله آن از طریق مردم از جمله برنامه‌های اصلی ما در سازمان است که به طور حتم آن را اجرا می‌کنیم.

ورود مرحله ای سهام عدالت به بازار سرمایه
معاون واگذاری سهام در سازمان خصوصی سازی عنوان کرد:

ورود مرحله ای سهام عدالت به بازار سرمایه

زهره عالی پور گفت: ورود سهام عدالت به بازار سرمایه به صورت مرحله ای خواهد بود و امکان انجام کار به صورت یکجا وجود ندارد.

توزيع سود سهام عدالت عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير به پايان رسيد

توزيع سود سهام عدالت عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير به پايان رسيد

با پرداخت مبلغ 1620 ميليارد ريال به تعداد یک میلیون و 756 هزار و 937 نفر از مشمولين سهام عدالت مربوط به كاركنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در دو بانك ملت و رفاه كارگران، عملیات گسترده توزيع سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی از محل عملكرد سال 1396 شركتهاي سرمايه پذير که در مجامع عمومی سال 1397 این شرکتها مصوب شده و دریافت گردیده به پايان رسيد.