آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت ابلاغ شد

شورای عالی بورس و اوراق بهادار، آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را به تصویب رساند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ابلاغیه مورخ نهم اردیبهشت ماه ۹۹، آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را مصوب کرد که متن کامل آن بدین شرحج است:

بسمه‌تعالي

"آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت"

شورایعالی بورس و اوراق بهادار در جلسات مورخ 15/02/1399، 23/02/1399، 30/02/1399، 06/03/1399، 03/04/1399،  23/04/1399 و 04/05/1399 در اجرای ابلاغیه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف‌ شده در ماده‌ يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در صورت كاربرد، با همان مفاهيم در اين آیین نامه به‌كار رفته‌اند. ساير اصطلاحات و واژه‌هاي به‌كار رفته در اين آیین نامه به شرح زير تعريف مي‌شوند:

 1. -      دارندگان سهام عدالت: افرادی هستند که مطابق ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول دریافت سهام عدالت شده‌اند.
 2. -      سامانه سهام عدالت: سامانه الکترونیکی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور ثبت برخی اطلاعات دارندگان سهام عدالت از جمله شماره شبا، مشاهده صورتحساب و انتخاب روش سهامداری مستقیم طراحی و مدیریت می‌گردد.
 3. -      شرکت­های سرمایه پذیر: منظور شرکت‌های موضوع ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشدکه بخشی از سهام آنها در قالب طرح توزیع سهام عدالت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار گردیده است.
 4. -      سبد سهام عدالت: درصدی از سهام کلیه شرکت­های سرمایه پذیر مشمول واگذاری به دارندگان سهام عدالت است.
 5. -      شرکت‌های غیر بورسی: منظور شرکت‌هایی از سبد سهام عدالت است که در بورس اوراق بهادار تهران یا بازارهای فرابورس ایران پذیرش نشده و سهام آنها قابل معامله نباشد.
 6. -      سهامدار شرکت­های سرمایه­پذیر: دارندگان سهام عدالت می­باشندکه قصد سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر فهرست شده در یکی از بورس­ها را دارند.
 7. -      ابلاغیه مقام معظم رهبری : منظور ابلاغیه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری میباشد.
 8. -      شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني: منظور شرکت‌های سرمایه گذاری می­باشند که به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده­اند.
 9. -      شرکت‌های تعاونی شهرستانی : منظور شرکت‌های تعاونی است که به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده­اند.
 10. -   بورس ها : منظور بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.
 11. -   مقررات: منظور كلية مصوبات هيأت وزيران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن است.
 12. -   وراث متوفیان تعیین تکلیف شده: افرادی هستند که به منظور انتقال سهام متوفی به وراث قانونی آنان در دفاتر پیشخوان دولت حاضر شده و نسبت به انتقال سهام عدالت متوفی به وراث قانونی اقدام نموده‌اند.
 13. -   كانون: كانون تشكل خودانتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی كه طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارندفعالیت مینماید.

ماده2-اشخاص در قید حیات ووراث متوفیان تعیین تکلیف شده، دارنده سهام عدالت محسوب می‌شوند. فهرست نهایی این افراد توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام خواهد شد.

تبصره 1- آن دسته از دارندگان سهام عدالت که برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت و اخذ تائیدیه از طریق این سامانه اقدام نکرده‌اند، حداکثر ظرف 45 روز پس از تصویب این آیین نامه فرصت دارند با مراجعه به سامانه، نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود واخذ تائیدیه اقدام نمایند.

تبصره 2- همزمان با آزادسازی سهام عدالت از طریق سامانه مربوطه، سامانه متوفیان (انتقال سهام آنها به وراث قانونی توسط دفاتر پیشخوان دولت) متوقف می‌گردد و پس از پایان فرایند آزادسازی سهام مذکور سامانه فوق مجددا شروع به کار می­نماید. سازمان خصوصی‌سازی موظف است اطلاعات کلی هدارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ را جهت ساماندهی در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد. به منظور انجام اقدامات لازم درخصوص تعیین تکلیف و انتقال سهام متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها، سازمان خصوصی‌سازی موظف است در مدت زمان مقرر شده از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نسبت به انتقال «نرم افزار مشاهده و بررسی ثبت وراث» و کلیه اطلاعات و زیرساخت­های فنی مرتبط با آن به شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.

تبصره 3- سهام عدالت بعنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 01/05/1399 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.

تبصره 4-شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است پس از اجرای مفاد تبصره2 این ماده به منظوراحراز اصالت مفاد گواهی حصر وراثت قطعیت یافته صادره از سوی دادگاه­ها نسبت به برقراری ارتباط مکانیزه با قوه قضائیه اقدام و نسبت به احراز هویت و اصالت وراث قانونی و سهم الارث آنها اطمینان کسب نموده و سهام مشمولین را به وراث منتقل نمایند.

ماده 3-سهام کلیه شرکت­های سرمایه پذیرفهرست شده در یکی از بورس­ها طرح توزیع سهام عدالت به تناسب دارندگان نهایی سهام عدالت به انضمام لیست آنها(فهرست نهایی سهامداران سهام عدالت شامل مشخصات سجلی، شمارۀ ملی،شماره  شبا و شماره تلفن همراه)تعداد سهام تک تک این افراد توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به منظور انجام تکاليف قيد شده در مواد (4)، (5) و(6) این آیین نامه تعیین، تخصیص، منتقل و نسخه‌ای از مستندات آن باید به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال گردد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند صورتهای مالی خود را متناسب با تغییرات صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ملی کشور اصلاح نمایند.

تبصره1- به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده‌اند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند براي سرمایه‌گذاری در سهام (که بعنوان دارايي جاري طبقه بندي مي‌شوند) از روش حسابداري خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهاي لازم را براساس استانداردهاي حسابداري در صورتهاي مالي انجام دهند. سودهاي تحقق نيافته ناشي از بکارگيري روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهاي حسابداري مشمول مالیات نخواهد نمود.

تبصره 2-سازمان خصوصی‌سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تأسیس شرکت هلدینگ موضوع ماده 4، سهام شرکت­های غیربورسی موجود در «سبد سهام عدالت» رابه شرکت هلدینگ انتقال دهد.

ماده 4- به منظور مدیریت سهام شرکت­های غیربورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد. معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج  در یکی از بورس ها فاقد اعتبار است. 5 نفر خبره مالی به عنوان موسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده وجهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می‌گردند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تامین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ 50 میلیاردریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه­ها در سال اول فعالیت اقدام نماید.شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود.

تبصره 1-هیأت مدیره شرکت هلدینگ موظف است به تعداد و مبلغ سهام اختصاص یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی به هر دارنده سهام عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده -به سرمایه ثبت شده شرکتهای سرمایه پذیر در تاریخ 01/04/1399 - و به نام کلیه دارندگان سهام عدالت که از طرف سازمان خصوصی‌سازی معرفی میشوند، اقدام نماید.

تبصره 2- کلیه دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی - بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری استانی تا متراژ 250 متر و مبلغ حداکثر 5 میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف 5 میلیون ریال و مطالبات شرکتهای تعاونی شهرستانی باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به ارزش دفتری منعکس در دفاتر قانونی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، از طریق تنظیم صورتجلسه و سایر اقدامات قانونی مرتبط و با نظارت بازرسین قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد.

تبصره 3- هیئت مدیره شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند نسبت به انجام اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات به منظور تسریع در پذیرش و درج شرکت در بورسها اقدام نمایند.

تبصره4-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، شرکت هلدینگ را ثبت و افزایش سرمایه شرکت مزبور را پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اخذ تأییدیه از بازرس قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی ثبت نماید.

ماده 5-کلیه دارندگان سهام عدالت مطابق با ابلاغیه مقام معظم رهبری سهامدار شرکت­های سرمایه­گذاری استانی هستند، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که قصد سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیررا دارند می­توانندحداکثر ظرف مدت51 روزاز تاریخ ابلاغیه مقام معظم رهبری، نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر در سامانه سهام عدالت اقدام مینمایند.

تبصره 1-سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم از طریق سامانه سهام عدالت، درخواست دارندگان سهام عدالت را نسبت به تمایل آنها جهت انتخاب رویه مالکیت سهام عدالت به سهولت اخذ نماید.

تبصره 2- به آن دسته از دارندگان سهام عدالت که «سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر» را انتخاب نموده اند، سهام شرکت­های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس ها براساس تبصره 3 اين ماده مستقيماً تخصیص داده می­شود.

تبصره3-پس از تکمیل«فرم سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر»  توسط دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلفاست حداکثر ظرف 14 روز، سهام شرکت­های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس­ها را پس از ارسال اطلاعات مربوطه توسط سازمان خصوصی سازی از مالکیت شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی به مالکیت دارندگان سهام عدالت منتقل نماید و پس از شناسايي اوليه آنها، گواهی الکترونیکی سهام برای دارندگان سهام عدالت صادر و در اختیار آنها قرار دهد. سازمان خصوصي‌سازي مکلف است اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف 2 روز کاري به شرکت سپرده‌گذاري مرکزي و تسويه وجوه ارسال نمايد.

تبصره4-امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت که « سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر» را انتخاب نموده اند، بهصورت تدریجی طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مطابق برنامه زمانبندی اعلامی طی مدت ۱ سال و پس از آن بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

ماده 6-  شرکت­های سرمایه­گذاری استانی مکلف‌اند ظرف حداکثر یک ماه پس از گذشت مدت زمان مندرج در ماده(5) در خصوص باقیمانده سهام شرکت­های سرمایه­پذیر فهرست شده در یکی از بورس­ها موجود در پرتفوی شرکت سرمایه­گذاری استانی نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام نمایند. این افزایش سرمایه به قیمت پایانی روز 01/04/1399وپس از دریافت اطلاعات لازم از سازمان خصوصی‌سازی ، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از محل سهام واگذار شده به این شرکت­ها و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان (در زمان ثبت نام اولیه سهام عدالت) که سهامداری شرکت­های سرمایه­پذیر را انتخاب ننموده اند،می‌باشد.

تبصره 1- سازمان خصوصی سازی موظف است پس از تخصیص سهام مشمولینی که تا تاریخ 29/03/1399 روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده‌اند، باقیمانده سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌پذیر را بر اساس تعداد مشمولینی که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده­اند به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت­های سرمایه‌پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت ها به قیمت پایانی روز 01/04/1399 (مطالبات ایجاد شده) سرمایه آنها را تعیین و بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت­های سرمایه­گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام نماید. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است رأساً بر اساس اطلاعات ارسالی سازمان خصوصی سازی نسبت به ثبت سرمایه ودرج اطلاعات تعداد سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی و نیز تعداد سهام تخصیص یافته به هر مشمول در هر استان که در روش غیر مستقیم باقی مانده اند، در پایگاه داده خود اقدام نماید.

تبصره 2– سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر، در خصوص افزایش سرمایه  شرکتهای سرمایه گذاری استانی صرفا با اعلام ترازنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی برمبنای قیمت پایانی معاملاتی روز 01/04/1399، توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به افزایش سرمایه شرکتهای صدرالاشاره اقدام نماید.

تبصره 3- با توجه به لزوم تسریع در پذیرش و درج شرکت­های سرمایه گذاری استانی، افزایش سرمایه شرکت­های سرمایه گذاری استانیاز تشریفات و ترتیبات تغییرات در سرمایه شرکت به جز تشریفات مربوط به دعوت و برگزاری توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص ای