تقدیر وزیر اقتصاد از اقدامات صورت گرفته در زمینه طرح ساماندهی سهام عدالت

وزیر اقتصاد طی نامه ای خطاب به رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: با عنایت به دستاوردهای همکاران محترمتان در آن سازمان در طرح ساماندهی سهام عدالت و با تصویب ستاد جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فعالیتهای انجام پذیرفته به عنوان "اقدام برجسته" وزارت امر اقتصادی و دارایی برگزاریده شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در نامه دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و داریی خطاب به دکتر علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی سازی آمده است:

خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران از طریق جهاد اقتصادی، افتخاری بزرگ می باشد که پروردگار متعادل این توفیق را به شما عنایت فرموده است.

در راستای جزء "ب" بخشنامه جشنواره شهید رجایی سال 1398(نتایج ارزیابی عملکرد سال 1397) و با عنایت به دستاوردهای همکاران محترمتان در آن سازمان در طرح ساماندهی سهام عدالت و با تصویب ستاد جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فعالیتهای انجام پذیرفته به عنوان "اقدام برجسته" وزارت امر اقتصادی و دارایی برگزیده شده است، بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از دست اندرکاران پرتلاش آن طرح اعلام می نمایم.

کلمات کلیدی