سازمان خصوصی سازی رتبه نخست اقدام برجسته را در جشنواره شهید رجایی کسب کرد

سازمان خصوصی سازی رتبه نخست اقدام برجسته در زمینه ساماندهی طرح سهام عدالت و توزیع سود را در جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال به معرفی و تقدیر از بهترینهای حوزه های مختلف در زمینه عملکرد سال 1397 سازمانها و ادارت زیرمجموعه پرداخت که در این میان سازمان خصوصی‌سازی رتبه نخست اقدام برجسته را کسب کرد.

بر این اساس خلاصه فعالیتهای صورت گرفته در زمینه ساماندهی طرح سهام عدالت به شرح زیر می باشد:

- پیگیری، دریافت، تخصیص و توزیع سود بین سهامداران سهام عدالت با واریز بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال به حساب مشمولین

- ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سامانه سهام عدالت با ارائه 201 میلیون تراکنش خدمات الکترونیکی  شامل اطلاع از وضعیت سهامداری سهام عدالت، مشاهده صورتحساب، تولید و ثبت فیش بانکی پرداخت مابه التفاوت ارزش سهام، ثبت و تغییر شماره شبای بانکی، مشاهده گزارش واریز سود و مشاهده صورت وضعیت دارایی سهام عدالت.

- برقراری خدمات الکترونیکی تسهیم سهام و سود متوفیان وراث قانونی با همکاری دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیکی دولت

- استفاده از شماره شبای بانکی سهامداران سهام عدالت و عملیات راستی آزمایی با دریافت شماره شبای بیش از 49 میلیون نفر از مشولان سهام عدالت و راستی آزمایی آن از طریق بانک مرکزی.

- مدیریت مرکز تماس و پاسخگویی به سوالات و شکایات و اطلاع رسانی سهامداران سهام عدالت

کلمات کلیدی