لایحه پیشنهادی ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت

ماده واحده - مواد 34، 35، 36، 38،37 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شوند:

ماده 34 : در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول گروه‌های 1 و 2 ماده (2) این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. 

تبصره 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مبنای قیمت‌ واگذاری‌های جدید، قیمت مصوب توسط هیئت واگذاری خواهد بود. 

تبصره 2- افراد کم‌درآمد با اولویت مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان 2 دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف 50 درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط ده‌ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود. چگونگی تعیین مشمولان این تبصره مطابق آئین‌نامه‌ این فصل خواهد بود.

تبصره 3- چهار دهک بعدی جمعیتی صرفاً از تقسیط تا ده‌سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهد بود. 

تبصره 4- اشخاصی که در مرحله قبلی برگه ثبت نام سهام عدالت دریافت کرده‌اند جزء مشمولین سهام عدالت محسوب می شوند. روش و چگونگی شناسایی و ثبت نام سایر افراد و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه این فصل خواهد بود.

ماده 35 : صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به استناد بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی - مصوب 1388 - در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری که واحدهای سرمایه گذاری آنها در بورس یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله باشند، تشکیل می شوند. این صندوق‌ها توسط هیئت امناء (مؤسسین)، شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر ذیربط تأسیس می‌شوند. مؤسسین ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار را در هر صندوق به ثبت می‌رسانند. 

تبصره 1- تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و نحوه تخصیص سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به این صندوق‌ها و چگونگی تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به مشمولان سهام عدالت در هر صندوق توسط هیئت امناء صندوق‌ها تعیین می‌شود. 

تبصره 2- هیئت امناء، نماینده یا نمایندگان آن هیئت به ترتیب مقرر در اساسنامه، وظایف و اختیارات مجمع عمومی صندوق‌ها را برعهده دارند. سهام ممتاز در این صندوق‌ها به دارنده حداقل یک‌دهم (0.1) درصد واحدهای سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد که دارندگان آن و یا نمایندگان قانونی صاحبان حداقل یک دهم درصد واحدهای سرمایه گذاری حق حضور در مجامع را کسب می‌کنند. هیئت امناء، نماینده یا نمایندگان آن هیئت متناسب با واحدهای سرمایه گذاری در اختیار دولت، حق رای خواهند داشت . 

تبصره 3- هر صندوق توسط هیئت‌ مدیره‌ای اداره می‌شود که در زمان تأسیس به پیشنهاد رئیس هیئت امناء و تصویب هیئت امناء و از بین اشخاص حقیقی مستقل و از بخش غیردولتی انتخاب می‌شوند. نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره در دوره های بعد، مدت تصدی و اختیارات آنها و سایر شرایط به ترتیبی است که در اساسنامه خواهد آمد. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - توسط سازمان بورس و اوراق بهادار احراز می‌ شود. 

ماده 36: واگذاری‌های صورت گرفته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه‌، براساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به این صندوق‌ها منتقل می‌شود. 

ماده 37: دولت با دریافت معادل اقساط باقی‌مانده سهام عدالت به‌صورت دریافت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت‌های واگذارشده متناسباً نسبت به آزادسازی سهام شرکت های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق ها، اقدام می نماید. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل، توسط دولت واگذار خواهد شد.

تبصره- هیئت امنای صندوق‌ها با در نظر گرفتن اهداف مربوط به توسعه عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگ سهام‌داری و وضعیت بازار سرمایه برای جذب واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه‌شده و رعایت صرفه و صلاح مشمولان سهام عدالت در خصوص چگونگی و زمان معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اتخاذ تصمیم می‌نماید. 

ماده 38: اتخاذ تصمیم درخصوص چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیئت وزیران می باشد. 

تبصره: آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 

 

شما می توانید با ارائه و ثبت نظرات مرتبط با پیش نویس این لایحه در بخش ذیل، مشارکت خود را اعلام فرمایید.

کلمات کلیدی
سوپر ادمین
تهیه کننده:

سوپر ادمین

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *