شركت ایران خودرو در یک نگاه:

 

vشرکت ایران خودرو (سهامی عام) در سال ۱۳۴۱ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان تهران بوده و در سال ۱۳۷۱در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

 

vموضوع فعالیت اصلی شرکت تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل، در داخل و یا خارج از کشور به منظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال و حمل مسافر و بار مشتمل بر انواع خودروی سواری، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، وانت، واگن قطار و قطعات مربوط به آنها و انجام سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد و ...است.


vشرکت ایران خودرو به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و حدود 1% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت ایران خودرو برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 180 میلیون تومان بوده است.

 

vمجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 1396 شرکت ایران خودرو برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 6 ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 72 میلیون تومان بوده است.