بانک صادرات ایران در یک نگاه:

 

vبانک صادرات ایران (سهامی عام) در سال1331 تاسیس و در تاریخ 1388/03/02 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و مرکز اصلی آن در استان تهران می باشد.

vموضوع فعالیت بانک قبول انواع سپرده ها و بکارگیری آنها در معاملات اعتباری، انجام معاملات ارزی و افتتاح و ابلاغ انواع اعتبارات اسنادی، مشارکت یا سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار و ارائه انواع خدمات بانکی و... می باشد.

vبانک صادرات ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 40% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vبانک صادرات ایران به دلیل زیانده بودن، برای عملکرد سال مالی 1395تقسیم سودی برای سهامداران نداشته است.

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) بانک صادرات ایران برای عملکرد سال مالی1396 مبلغ 4ریال سود به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 9 میلیارد تومان خواهد شد.
 

فایل ها