خدمات مهندسی برق- مشانیر در یک نگاه:

 

 

vخدمات مهندسی برق-مشانیر (سهامی خاص)در سال ۱۳۶۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است.

 

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از ارائه کلیه خدمات مهندسی، مشاوره و پیمانکاری طرحها و پروژه ها در کلیه مراحل از جمله مطالعه امکان سنجی طرحها، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای، مطالعات موضوعی، بخشی و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

 

vشرکت مشانیر به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 42% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.


vشرکت مشانیر برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ به دلیل زیانده بودن تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.

 

vهمچنین به دلیل زیانده بودن شرکت مذکور، تقسیم سود برای سهامداران از بابت عملکرد سال مالی 1396 برای شرکت امکانپذیر نمی باشد.