گروه سرمایه گذاری رنا در یک نگاه:

 

*شرکت سرمایه گذاری رنا (سهامی عام)در سال ۱۳۵۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران بوده و اين شركت در سال ۱۳۷۴در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

 

* موضوع فعالیت اصلی شرکت رنا سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی و خرید و فروش سهام شرکتهاي خودرويي و ...است. 

 

*شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است که 2% از‏ سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.


*
سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا برای عملکرد سال مالی1396متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 4میلیارد ریال بوده است.

 

*مجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1397شرکت رنا برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 10ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 2 میلیارد ریال گردید.