شرکت سیمان داراب در یک نگاه:

*سیمان داراب (سهامی عام)در سال 1366 تاسیس و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان داراب یکی از توابع استان فارس می باشد و در تاریخ 1383/10/05 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت، تأسیس کارخانجات به منظور تولید انواع سیمان و مصالح ساختمانی، اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن با رعایت مقررات - تهیه و واردات ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز و لوازم و مواد اولیه و کالاهای مجاز از داخل و خارج از کشور- توزیع و فروش و صادرات تولیدات و فرآورده های شرکت و هر نوع عملیات بازرگانی و صنعتی دیگر که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مربوط باشد.

*سیمان داراب به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 50% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت سیمان داراب برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 4.5میلیارد تومان بوده است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت سیمان داراب برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 27 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 12میلیارد تومان بوده است.
 

فایل ها