شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در یک نگاه:

vشرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام در سال ۱۳۴۵ تاسیس و مرکز اصلی آن دراستان تهران بوده و در سال ۱۳۷۴در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت مذکور، ساخت انواع خودرو سبک و سنگین و اجزاء و لوازم و قطعات یدکی آنها و فروش این فرآورده ها و همچنین انجام هرگونه سرمایه گذاری و عملیات صنعتی، بازرگانی و خدماتی سودآور و ...است.

vشرکت سایپا به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 1% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت سایپا برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 300میلیون تومان بوده است.

vمجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1396 شرکت تولیدی سایپا برگزار و در مجمع یاد شده به دلیل زیانده بودن شرکت هیچگونه سودی برای سهامداران تقسیم نگردید.

فایل ها