شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت در مقطع  1399/04/30
رديف نام شركت سرمایه فعلی شرکت-ارقام به میلیارد ریال تعداد كل سهام شركت درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت
1 آلومينيوم ايران- ايرالكو 5,198 5,197,830,613 30%
2 ايران خودرو 301،656 301,656,068,000 1%
3 بانك تجارت 223،926 223،926،127،000 40%
4 بانك صادرات ايران 175،354 175،353،972،000 40%
5 بانك ملت 50,000 50,000,000,000 30%
6 پارس سويچ 1،000 1،000,000,000 46%
7 پالایش نفت بندر عباس 28,688 28,688,000,000 20%
8 پالایش نفت تهران 44,000 44,000,000,000 70%
9 پالایش نفت شیراز 1,028 1,027,548,600 20%
10 پالايش نفت اصفهان 51,000 51,000,000,000 20%
11 پالايش نفت تبريز 10,000 10،000،000،000 20%
12 پتروشيمي مارون 8,000 8,000,000,000 30%
13 پست بانک 3,233 3,233,451,000 25%
14 چادرملو 55,500 55,500,000,000 21%
15 حمل و نقل پتروشيمي 200 200,000,000 29%
16 سايپا 195,511 195،510،550،000 1%
17 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 4،000 4،000،000،000 23%
18 سرمايه گذاري رنا 7,960 7,960,000,000 2%
19 سيمان داراب 900 900,000,000 50%
20 سيمان دشتستان 1,180 1,180,000,000 34%
21 فولاد آلیاژی ایران 6,000 6,000,000,000 39%
22 فولاد خوزستان 19،049 19،048،697،000 30%
23 فولاد مباركه اصفهان 209,000 209,000,000,000 30%
24 كارخانجات مخابراتي ايران 3،235 3،235،362،000 35%
25 كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 21,560 21,560,000,000 24%
26 گل گهر 74,400 74,400,000,000 11%
27 مخابرات ايران 60,000 60,000,000,000 20%
28 مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران- مپنا 27,000 27,000,000,000 26%
29 ملي صنايع مس ايران 101,400 101,400,000,000 37%
30 نیرو ترانس 500 500,000,000 31%
31 بيمه دانا 4,000 4,000,000,000 55%
32 پالایش نفت لاوان 1,143 1,143,421,600 20%
33 پتروشیمی ارومیه 680 679,972,000 6%
34 پتروشیمی بندر امام 26,206 26,206,000,000 30%
35 پتروشیمی بوعلی سینا 3،500 3،500،000،000 30%
36 پتروشیمی بیستون 500 500,000,000 30%
37 پتروشیمی تبریز 4,982 4,982,000,000 10%
38 پتروشیمی خوزستان 360 360,000,000 30%
39 پتروشیمی شهید تند گویان 23,958 23,957,666,000 10%
40 پتروشیمی فجر 6,500 6,500,000,000 30%
41 پتروشيمي جم 13,800 13,800,000,000 15%
42 دخانيات ايران 8,684 8,683,700,000 28%
43 ساختمان سد و تأسيات آبياري سابير 588 588,221,780 49%
44 شهر صنعتي البرز 5 37,037 23%
45 شهر صنعتي رشت 52 5,242,501 58%
46 شهر صنعتي کاوه 140 140,000,000 21%
47 مشانیر 242 241,926 42%
48 مگا موتور 1,617 7,350,665,004 0.5%
49 صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ) 143,500 143,500,000,000 40%