شهر صنعتی رشت در یک نگاه:

 

vشهر صنعتی رشت (سهامی خاص)در سال ۱۳۵۳ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان گیلان شهرستان رشت واقع است.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید زمین و سرمایه گذاری به منظور تامین آب، برق، تلفن، فاضلاب و هرگونه خدمات عمومی شهری و یا اجتماعی دیگر و ایجاد راههای اصلی و فرعی و تقسیم زمین به قطعات جزئی و فروش آن به واحدهای صنعتی و حرفه ای و سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط دارد و ... است.

vشرکت شهر صنعتی رشت به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 29% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع شرکت شهر صنعتی رشت برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ 6 میلیون تومان بوده است.

vهمچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکت، تقسیم سودی بابت عملکرد سال مالی 1396 برای سهامداران پیش بینی نمی گردد.

فایل ها