صنایع پتروشیمی خلیج فارس در یک نگاه:

 

vشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. شركت مذکور در تاریخ 1392/01/27 از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه های تهیه و تولید انواع محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می آیندو... فعالیت میکنند.

vشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ۴۹شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 40%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای عملکرد سال مالی1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۸۰۰میلیارد تومان بوده است.

vمجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 1397شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 43 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 860 میلیارد تومان بوده است.

فایل ها