شركت فولاد آلیاژی ایران در یک نگاه:


*شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان یزد بوده و در تاریخ 1389/10/05در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید انواع فولاد آلیاژی به طرق گوناگون بنا به صرفه، کسب، فروش و انتقال دانش فنی فولادهای آلیاژی، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خریدهای لازم و فروش تولیدات شرکت و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و موسسات و انجام سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد و ...است.

*شرکت فولاد آلیاژی ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 39% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 27میلیارد تومان بوده است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت فولاد آلیاژی ایران برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 280ریال سود  به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 61 میلیارد تومان بوده است.

فایل ها