شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در یک نگاه:

 

*شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام) در خرداد ماه ١٣٧١ تاسيس و مرکز اصلی آن در شهرستان یزد بوده و در تاریخ 1382/07/12 وارد بورس و اوراق بهادار شده است.

* موضوع فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره،گندله، سنگ آهن دانه بندی شده و تولید محصولات فولادی و ...است.

*شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 21% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت چادر ملو برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 229میلیارد تومان بوده است.

*مجمع عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو برای عملکرد سال مالی1397 برگزار و مبلغ 70 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که  سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 485 میلیارد تومان گردید.

فایل ها