تولیدی موتور،گیربکس و اکسل سایپا ( مگاموتور) در یک نگاه:

 

vتولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی، ساخت، نصب(مونتاژ)، واردات، صادرات و خرید و فروش انواع قوای محرکه خودروهای بنزینی و گازوئیلی و سایر سوختها از جمله موتور، گیربکس، میل گاردان و همچنین طراحی، ساخت، واردات، صادرات و خرید و فروش انواع لوازم یدکی قوای محرکه و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

vشرکت مگاموتور به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 7% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vشرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ به دلیل زیانده بودن تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.

vبر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکت مگا موتور، تقسیم سودی برای سهامداران در مجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1396پیش بینی نمی گردد.

فایل ها