جدول وضعیت تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت - عملکرد سال 1397

تاریخ به روز رسانی : 30 تیر ماه 1399

( ارقام به میلیارد ریال)

 

رديف نام شركت سود مصوب96 سود مصوب
 
افزایش سرمایه مبالغ پرداختی شرکتها اسناد دریافت شده مانده مطالبات
1 سيمان دشتستان 16 0 - - - 0
2 سرمایه گذاری رنا 4 2 - 2 - 0
3 مخابرات ایران 4،800  992 - -  - 992
4 پتروشیمی شهید تندگویان 0  299 - 299 - 0
5 نیرو ترانس 23 69 - 69 -  0
6 پتروشیمی خوزستان 0 0 - - -  0 
7 پتروشيمي بوعلي سينا 600 315 - 315 - 0
8 پتروشيمي فجر 1،170 2،340 - 2،340 - 0
9 پتروشیمی ارومیه 5  15 - 15 - 0
10 فولاد خوزستان 3،256 5،715 - 5،715 - 0
11 پارس سويچ 114  109 - 109 - 0
12 پتروشیمی بیستون 0 0  - - - 0
13 پتروشیمی تبریز 4  149 - 149 -  0
14 پتروشيمي جم 2،304 3،457 - 3،457 - 0
15 چادر ملو 2،289  4،855 4،555 300 -  0
16 کارخانجات مخابراتی ایران 0 0 -  -  - 0
17 پتروشيمي مارون 5،640 9،600 - 9،600  - 0
18 آلومينيوم ايران 0 164  - 164  - 0
19 گل گهر 2،125 4،238 2،878 1،360  - 0
20 سيمان داراب 45 121 - 121 - 0
21 پتروشيمي بندر امام 1،500 786 - 786 - 0
22 پالايش نفت بندرعباس 1،518 4،692  - 4،692 - 0
23 فولاد آلياژي ايران 268  608 197  410 - 0
24 مهندسي حمل و نقل پتروشيمي 1  1  -  1 - 0
25 شهر صنعتي رشت 0  0   -  0 - 0
26 بيمه دانا 16 0  - - - 0
27 شهر صنعتي البرز 0 0  -  - - 0
28 ملي صنايع مس ايران 3،324 4،321  - 4،321 - 0
29 فولاد مباركه اصفهان 5،661 11،775 - 11،775 - 0
30 پالايش نفت شيراز 1 514  - 514 - 0
31 پالايش نفت تهران 1،456 5،040  - 5،040  - 0
32 پالايش نفت اصفهان 1،200 3،200  - 3،200  - 0
33 مپنا 460 828  - 586 243 0
34 پالایش نفت لاوان 217 412 - 212  - 200
35 شهر صنعتي كاوه 46 52  24 28  - 0
36 دخانیات ایران 0 -  -  -  - 0
37 پالايش نفت تبريز 233 1،864 -  1،864 - 0
38 سایپا 0 0 -  - 0
39 ايران خودرو 1 0  -  - 0
40 بانك تجارت 0 0  -  - - 0
41 بانك ملت 0 0 -  -  -  0
42 مگا موتور 0  0  -  -  - 0
43 پست بانک 0 0  - - 0
44 سابير 2 97 - - 97
45 خدمات مهندسي برق - مشانير 2 1 - -  - 1
46 بانك صادرات 0  0 -  - - 0
47 صنايع پتروشيمي خليج فارس 8،600 13،176 5،916 7،260 0
48 كشتيراني ج.ا.ا 393 98  - 98  - 0
49 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 49 155  - -  - 155
جمع کل 47،345 84،061 7،654 63،460 7،503 5،445