جدول وضعیت تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت - عملکرد سال 1397

تاریخ به روز رسانی : 24 آذر ماه 1398

( ارقام به میلیارد ریال)

 

رديف نام شركت سود مصوب96 سود مصوب
 
افزایش سرمایه مبالغ پرداختی شرکتها اسناد دریافت شده مانده مطالبات
1 سيمان دشتستان 16 0 - - - 0
2 سرمایه گذاری رنا 4 2 - 1 - 1
3 مخابرات ایران 4،800  992 - -  - 992
4 پتروشیمی شهید تندگویان 0  299 - 299 - 0
5 نیرو ترانس 23 69 - - 69  0
6 پتروشیمی خوزستان 0 0 - - -  0 
7 پتروشيمي بوعلي سينا 600 315 - 126 - 189
8 پتروشيمي فجر 1،170 2،340 - - - 2،340
9 پتروشیمی ارومیه 5  15 -  - 15 0
10 فولاد خوزستان 3،256 5،715 - 1،100 - 4،615
11 پارس سويچ 114  109 - - 109 0
12 پتروشیمی بیستون 0 0  - - - 0
13 پتروشیمی تبریز 4  149 - -  -  149
14 پتروشيمي جم 2،304 3،457 - 930 - 2،527
15 چادر ملو 2،289  4،855 2،174 - -  2،681
16 کارخانجات مخابراتی ایران 0 0 -  -  - 0
17 پتروشيمي مارون 5،640 9،600 - -  - 9،600
18 آلومينيوم ايران 0 164  - -  - 164
19 گل گهر 2،125 4،238 - 1،310  - 2،928
20 سيمان داراب 45 121 - -  - 121
21 پتروشيمي بندر امام 1،500 786 - 1 - 785
22 پالايش نفت بندرعباس 1،518 4،692  - 2،692 - 2،000
23 فولاد آلياژي ايران 268  608  -  100 - 508
24 مهندسي حمل و نقل پتروشيمي 1  1  -  - - 1
25 شهر صنعتي رشت 0  0   -  0 - 0
26 بيمه دانا 16 0  - - - 0
27 شهر صنعتي البرز 0 0  -  - - 0
28 ملي صنايع مس ايران 3،324 4،321  - 864 - 3،457
29 فولاد مباركه اصفهان 5،661 11،775 - - - 11،775
30 پالايش نفت شيراز 1 514  - -  - 514
31 پالايش نفت تهران 1،456 5،040  - 1،460  - 3،580
32 پالايش نفت اصفهان 1،200 3،200  - -  - 3،200
33 مپنا 460 828  - - - 828
34 پالایش نفت لاوان 217 412 - -  - 412
35 شهر صنعتي كاوه 46 52  24 17  - 11
36 دخانیات ایران 0 -  -  -  - -
37 پالايش نفت تبريز 233 1،864 -  1،380 - 484
38 سایپا 0 0 -  - 0
39 ايران خودرو 1 0  -  - 0
40 بانك تجارت 0 0  -  - - 0
41 بانك ملت 0 0 -  -  -  0
42 مگا موتور 0  0  -  -  - 0
43 پست بانک 0 0  - - 0
44 سابير 2 97 - - 97
45 خدمات مهندسي برق - مشانير 2 - - -  - -
46 بانك صادرات 0  0 -  - - 0
47 صنايع پتروشيمي خليج فارس 8،600 13،176 - - 13،176
48 كشتيراني ج.ا.ا 393 98  -  -  - 98
49 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 49 -  - -  -  -
جمع کل 47،345 83،905 2،198 10،281 193 71،234