شركت پالایش نفت بندر عباس در یک نگاه:

 

*شرکت پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در ٣٠ كيلومتري شهرستان بندرعباس مي باشد و در تاریخ 1391/04/04 وارد بورس و 5%‏ آن به عموم عرضه گردید.

* موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام عملیات پالایش و فرآوري نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و ...است.

*شرکت پالایش نفت بندرعباس به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 20% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس برای عملکرد سال مالی1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 152میلیارد تومان بوده است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 1397شرکت پالایش نفت بندرعباس برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 170 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 469 میلیارد تومان بوده است.

فایل ها