شركت پالایش نفت تبریز در یک نگاه:

 

*شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز بوده و اين شركت در تاریخ 1387/02/16در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.


*موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و ...است.


*شرکت پالایش نفت تبریز به عنوان یکی از 49شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است که 20% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت تبریز برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 23 میلیارد تومان بوده است.

 

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت پالایش نفت تبریز برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 240 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 186 میلیارد تومان بوده است.

فایل ها