شركت پالایش نفت تهران در یک نگاه:

*شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان تهران بوده و در مهرماه سال۱۳۹۱ نیز از طریق بازار دوم فرابورس  به عموم عرضه شده است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و... است.

*شرکت پالایش نفت تهران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است که 70% از ‏ سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت تهران برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 146میلیارد تومان بوده است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت پالایش نفت تهران برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 30 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 504  میلیارد تومان بوده است.

فایل ها