پالایش نفت شیراز در یک نگاه:

 

*شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان فارس، شهرستان شیراز می باشد و در تاریخ 1391/04/14 از طریق بورس و اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شده است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و ...است.

*شرکت پالایش نفت شیراز به عنوان یکی از ۴۹شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 20%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت شیراز برای عملکرد سال مالی ۱۳۹6 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 123میلیون تومان می باشد.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹7شرکت پالایش نفت شیراز تشکیل و در مجمع یاد شده250تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ51میلیارد تومان می باشد.

فایل ها