شركت پالایش نفت لاوان در یک نگاه:

*شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان هرمزگان بوده و در بهمن ماه سال۱۳۹۱ از طریق فرابورس عرضه و به عموم واگذار شده است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه، انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و ...است.

*شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 20% از ‏ سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت لاوان برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 22میلیارد تومان بوده است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت پالایش نفت لاوان برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 180 تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 41 میلیارد تومان بوده است.

فایل ها