پتروشیمی ارومیه در یک نگاه:

*پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه می باشد.

*موضوع فعالیت شرکت احداث، تولید، بازاریابی و فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی است.

*پتروشیمی ارومیه به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت می باشد و  معادل 30% سهام شرکت مذکور به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است.(در حال حاضر به دلیل عدم مشارکت سهام عدالت در کاهش و افزایش سرمایه های اخیر شرکت پتروشیمی ارومیه از محل آورده نقدی سهامد

فایل ها