پتروشیمی بیستون در یک نگاه:

 

vپتروشیمی بیستون (سهامی عام) در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در شهرستان کرمانشاه بوده و در تاریخ 1390/10/21در بازار پایه فرابورس ایران ثبت ولیکن هنوز عرضه اولیه آن به عموم صورت نپذیرفته است.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی ذخیره، واردات، صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.

vشرکت پتروشیمی بیستون به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vشرکت پتروشیمی بیستون یکی از شرکتهای زیانده سهام عدالت می باشد و از زمان واگذاری تاکنون هیچگونه سودی در مجامع خود تقسیم نکرده است.

v همچنین از بابت عملکرد سال مالی 1396 نیز تقسیم سودی برای سهامداران در مجمع شرکت مذکور  پیش بینی نمی گردد.

فایل ها