پتروشیمی شهید تندگویان در یک نگاه:

 

*پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع شده است.

*موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی ذخیره، واردات، صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.

*شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 10% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*شرکت پتروشیمی تندگویان در طی سنواتی که به سهام عدالت واگذار شده به دلیل زیانده بودن هیچگونه سودی در مجامع خود تقسیم نکرده است.

*مجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1397 شرکت پتروشیمی تندگویان برگزار و در مجمع یاد شده برای اولین بار مبلغ 125 ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم نمود که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 30 میلیارد تومان می باشد.

فایل ها