پست بانک ایران در یک نگاه:

 

vپست بانک ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۷۵ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان تهران می باشد. و در تاریخ 1389/08/03 مورد پذیرش بورس واقع و معاملات سهام آن در بورس و اوراق بهادار تهران انجام شده است.

vموضوع فعالیت بانک افتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حساب های مشابه و صدور انواع کارتهای مجاز و گواهی سپرده، انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی و ارائه انواع خدمات بانکی و... می باشد.

vشرکت پست بانک ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 25% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vشرکت مذکور بابت عملکرد سال مالی 1395 خود تقسیم سودی برای سهامداران نداشته است.

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) شرکت پست بانک ایران بری عملکرد سال مالی 1396 مبلغ 14 ریال سود به ازاء هر سهم است. که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ یک میلیارد تومان خواهد شد.