1 مورد یافت شد

پاسخ سازمان خصوصی سازی به برخی مطالب منتشر شده در مورد سهام عدالت

ارزش سهام عدالت نسبت به رشد شاخص رشد نکرده است: یکی از عواملی که باعث شده تا قیمت سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت نسبت به سایر شرکتها رشد هیجانی نداشته باشند این است که از سال گذشته تاکنون بسیاری از کسانی که وارد بازار شده اند به دنبال کسب سود و منفعت...