2 مورد یافت شد

امکان ارائه سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد

جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد. آماده‌سازی 13 شرکت برای ارائه در بورس وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: از 49 شرکتی مورد نظر 36 شرکت بورسی بوده و 13 شرکت هم غیربورسی هستند و ما در حال آماده‌سازی شرکت‌های غیربورسی هستیم تا...