شركت مدیریت  پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا در یک نگاه:

 

 

vشرکت گروه مپنا(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) در سال ۱۳۷۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران می باشد. و در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۴ از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.
 

vشرکت گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی، و بازرگانی بین المللی به همراه ۴۱ شرکت زیر مجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه های حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (epc) و سرمایه گذاری خصوصی (ipp) در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می کند.

 

vشرکت مپنا به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 26%‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت گروه مپنا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۴۱ میلیارد تومان بوده است.


vمجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی 1396 شرکت گروه مپنا برگزار و در مجمع یاد شده به ازاء هر سهم 90ریال سود تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 46میلیارد تومان بوده است.

فایل ها