صفحه اصلي > راهنمای مشمولان > سوالات متداول > عضويت مشمولين سهام عدالت و شرايط آن 
 

1) چگونه افراد مي توانند مطمئن شوند كه مشمول سهام عدالت هستند؟

پاسخ:  سامانه تأئيد عضويت و صدور صورتحساب مشمولين سهام عدالت در آدرس اينترنتي راه اندازي شده و كليه متقاضيان و آحاد مردم مي توانند از طريق اين سامانه از عضويت خود مطلع شده وآخرين وضعيت سهامداري شان را پي گيري ، صورتحساب خود را مشاهده و نسبت به درج شماره شبای بانکی خود اقدام نمایند.

2) كدام اقشار جمعيت جزو واجدين شرايط دريافت سهام عدالت بوده اند؟

پاسخ: فهرست اقشار جمعیتی كه در 10 سال گذشته واجد شرايط دريافت سهام عدالت شده اند به همراه تعداد ثبت نام شدگان هر يك از اين اقشار، در بخش سهام عدالت همين پايگاه اطلاع رساني قابل مشاهده است.

3) آیا امكان ثبت نام براي اشخاصي كه تاكنون براي سهام عدالت ثبت نام نكردند وجود دارد؟
پاسخ: دوره مجاز ثبت نام بازه زماني ده ساله 1385 الي 1394 بوده و پس از آن ثبت نام جديد صورت نمي گيرد. در صورت صدور مجوزهاي جديد، متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.

4) افراد جامانده و كساني كه قبلاً ثبت نام نكرده اند چگونه مي توانند مشمول دريافت سهام عدالت شوند؟
پاسخ: دوره مجاز سهام عدالت به پايان رسيده است. در حال حاضر به دليل عدم وجود مجوز و ظرفيت هاي قانونی، ثبت و توزيع سهام عدالت به افراد جديد ميسر نمي باشد.درصورت صدور مجوزهاي جديد، متعاقباًاطلاع رساني خواهد شد.

5) افرادي كه با وجود ثبت نام اوليه در زمان مقرر در تعاوني هاي سهام عدالت شهرستان ها، ثبت نام نهايي نداشتند، مشمول سهام عدالت محسوب مي شوند؟
پاسخ: فقط كساني كه در شركت هاي تعاوني شهرستاني ثبت نام نهايي داشته اند و نامشان از طريق آن شركت تعاوني به سازمان خصوصي سازي ارسال و در بانك اطلاعاتي مشمولين درج شده است مشمول سهام عدالت هستند و صرفاً ثبت نام اوليه دليل عضويت مشمولين نيست.

6) آيا ثبت نام شدگان فوت شده كماكان مشمول سهام عدالت هستند؟
پاسخ: بلي ثبت نام شدگان قطعي فوت شده جزو مشولين سهام عدالت هستند و وراث قانوني شان   مي توانند متعاقباً از طريق همين آدرس اينترنتي اطلاعات لازم جهت اقدامات بعدي را كسب نمايند. فعلاً ضرورتي به هيچ گونه پي گيري يا مراجعه حضوري نمي باشد.

7) در صورت مفقودي برگه عضويت سهام عدالت بايد چه اقدامي كرد؟
پاسخ:هيچ لزومي به در اختيار داشتن برگه عضويت سهام عدالت نيست و اين برگه داراي كاربرد و ارزش نمي باشد. مشمولين سهام عدالت با مراجعه به همين آدرس اينترنتي مي توانند اطلاعات لازم براي عضويت و سهامداري خود را پي گيري كنند.