شركت آلومینیوم ایران در یک نگاه:

 

vشرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۴۶ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان مرکزی شهرستان اراک واقع شده و در خرداد ماه سال ۱۳۷۵ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت تاسیس و ایجاد کارخانجات جهت تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها از جمله مواد اولیه و کالای در جریان ساخت و نیمه تکمیل و محصولات مختلف آلومینیومی و...است.

vشرکت آلومینیوم ایران به دلیل زیانده بودن، از بابت عملکرد سال مالی 1395 تقسیم سودی برای مشمولین نداشته است.

vهمچنین پیش بینی سود (EPS) شرکت برای عملکرد سال مالی 1396 مبلغ 7 تومان سود به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 11 میلیارد تومان خواهد شد.