صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > فولاد آلیاژی ایران 
 

شركت فولاد آلیاژی ایران در یک نگاه:


vشرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۷۰ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان یزد بوده و در تاریخ 1389/10/05در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت تولید انواع فولاد آلیاژی به طرق گوناگون بنا به صرفه، کسب، فروش و انتقال دانش فنی فولادهای آلیاژی، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خریدهای لازم و فروش تولیدات شرکت و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و موسسات و انجام سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد و ...است.

vشرکت فولاد آلیاژی ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 39% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 18میلیارد تومان بوده است.

vمجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1396 شرکت فولاد آلیاژی ایران برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 136ریال سود  به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 27 میلیارد تومان بوده است.