صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > سرمایه گذاری رنا 
 

شركت سرمایه گذاری رنا در یک نگاه:

شرکت سرمایه گذاری رنا (سهامی عام)در سال ۱۳۵۵ تاسیس و مرکز اصلی شرکت دراستان تهران بوده و اين شركت در سال ۱۳۷۴در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است، موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی و خرید و فروش سهام شرکتهاي خودرويي و ...است.
سرمایه شرکت ۶۰۰ ميليارد تومان منقسم به ۶ میلیارد سهم ١٠٠ توماني می باشد. تعداد ۷۲ میلیون سهم معادل ۵٪‏ سهام شرکت مذکور در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۷ به ارزش ۱۰ ميليارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۱۴ میلیارد تومان است همچنین در طی سنواتی که این شرکت به سهام عدالت واگذار شده جمعا مبلغ ۶ ميليارد و۵۰۰ میلیون تومان سود نقدی از این شرکت اخذ و بابت اقساط به حساب خزانه واریز شده است.
سود نقدی(DPS)تقسیم شده در مجمع شرکت سرمایه گذاری رنا برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ مبلغ ۱۰ تومان به ازاء هر سهم می باشد که از این بابت، جمعا مبلغ ۱ میلیاردو ۳۵۰میلیون تومان از این شرکت اخذ و بین مشمولین سهام عدالت توزیع مي شود.