صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > صنایع سیمان دشتستان 
 

صنایع سیمان دشتستان در یک نگاه:

 

vصنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)در سال 1370 تاسیس و مرکز اصلی آن در استان بوشهر می باشد و در تاریخ 1386/04/24 از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه شده است.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت، تولید ۲۰۰۰تن سیمان در روز، فروش و صادرات سیمان، همچنین طراحی، ساخت، واردات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات مربوط به کارخانه سیمان و مصالح ساختمانی و به طور کلی هر نوع عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مربوط است، می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت صنایع سیمان دشتستان برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 1.6میلیارد تومان بوده است.

vهمچنین پیش بینی سود (EPS) شرکت صنایع سیمان دشتستان برای عملکرد سال مالی 1397مبلغ حدود 3 تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده حدود 1 میلیارد تومان خواهد شد.