صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی بوعلی سینا 
 

پتروشیمی بوعلی سینا در یک نگاه:

*پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی آن در استان خوزستان شهرستان ماهشهر بوده و در تاریخ 1393/06/24در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت ولیکن هنوز عرضه اولیه آن به عموم صورت نپذیرفته است.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.

*شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 60 میلیارد تومان بوده است.

*مجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1397 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برگزار و در مجمع مذکور به ازاء هر سهم مبلغ 300 ریال سود تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 32 میلیارد تومان گردید.