صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی ارومیه 
 

پتروشیمی ارومیه در یک نگاه:

*پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه می باشد.

*موضوع فعالیت شرکت احداث، تولید، بازاریابی و فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی است.

*پتروشیمی ارومیه به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت می باشد و  معادل 30% سهام شرکت مذکور به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده است.(در حال حاضر به دلیل عدم مشارکت سهام عدالت در کاهش و افزایش سرمایه های اخیر شرکت پتروشیمی ارومیه از محل آورده نقدی سهامداران درصد فعلی سهام عدالت به ۶درصد كاهش پيدا كرده است)همچنین در طی سنواتی که این شرکت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار شده به دلیل زیانده بودن هیچگونه سود نقدی در مجامع عمومی عادی سالیانه خود تقسیم ننموده است.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 5میلیارد ریال بوده است.

*مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت پتروشیمی ارومیه برگزار و در مجمع یاد شده 750ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 15میلیارد ریال می باشد.