صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی تندگویان 
 

پتروشیمی شهید تندگویان در یک نگاه:

 

vپتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع شده است.

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی ذخیره، واردات، صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.

vشرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 10% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vشرکت پتروشیمی تندگویان در طی سنواتی که به سهام عدالت واگذار شده به دلیل زیانده بودن هیچگونه سودی در مجامع خود تقسیم نکرده است.

vمجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1396 شرکت پتروشیمی تندگویان برگزار و به دلیل زیانده بودن هیچگونه سودی در مجمع یاد شده تقسیم نگردید.