صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی خوزستان 
 

پتروشیمی خوزستان در یک نگاه:

 

vپتروشیمی خوزستان (سهامی عام)در سال 1376 تاسیس و مرکز اصلی شرکت در شهرستان ماهشهر منطقه ويژه اقتصادي بندر امام(ره) واقع است.

vموضوع فعالیت شرکت احداث، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاریابی و فروش مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی است.

vشرکت پتروشیمی خوزستان به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام است و 30% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vبه دلیل زیانده بودن،در مجمع عمومی شرکت مذکور برای سهامداران از بابت عملکرد سال مالی1395 تقسیم سودی صورت نگرفته بود.

vمجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1396 شرکت پتروشیمی خوزستان برگزار و به دلیل زیانده بودن شرکت مذکور هیچگونه سودی در مجمع یاد شده تقسیم نگردید.