صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > شهر صنعتی کاوه 
 

شهر صنعتی کاوه در یک نگاه:

 

vشهر صنعتی کاوه (سهامی خاص)در سال ۱۳۵۲ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان مرکزی شهرستان ساوه واقع است.

vموضوع فعالیت شرکت خرید زمین و سرمایه گذاری در جهت تامین خدمات عمومی شهری و یا اجتماعی از قبیل آب، برق، تلفن، فاضلاب، پست و تلگراف و ایجاد راه های اصلی و فرعی و تقسیم زمین به قطعات جزئی و فروش آن به واحدهای صنعتی و تولیدی و سایر فعالیتهایی که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط دارد و ... است.

vشرکت شهر صنعتی کاوه به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 21% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

v سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت شهر صنعتی کاوه برای عملکرد سال مالی 1395مبلغ 3 میلیارد تومان بوده است.

vشرکت شهر صنعتی کاوه مجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1396 خود را برگزار و در مجمع یاد شده صد در صد سود خالص بین سهامداران تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 46میلیارد ریال گردید.