صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی مارون 
 

پتروشیمی مارون در یک نگاه :

 

vشرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)در تاریخ 1377/11/24تاسیس و مرکز اصلی شرکت در شهرستان ماهشهر(منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) بوده و در تاریخ 1390/07/17وارد بورس و اوراق بهادار شده است.

 

v موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و مشتقات آنها، بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی و ...است.

 

vشرکت پتروشیمی مارون به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 30%از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی مارون برای عملکرد سال مالی1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ558میلیارد تومان می باشد.

 

vهمچنین پیش بینی سود(EPS) شرکت پتروشیمی مارون برای عملکرد سال مالی مبلغ 571 تومان به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 685میلیارد تومان خواهد شد.