صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > مخابرات ایران 
 

مخابرات ایران در یک نگاه:

 

vشرکت مخابرات ایران (سهامی عام)در سال ۱۳۵۰ تاسیس و در تاریخ 1387/05/19از طریق بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه گردید و مرکز اصلی آن در استان تهران می باشد.

 

vموضوع فعالیت  اصلی شرکت مخابرات ایران، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال۱۳۵۰ در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) از جمله موارد ذیل به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت، سیار، انتقال داده ها و محتوا، ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصویب طرحهای جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت و... می باشد.

 

vشرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است که 20% از‏ سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.


vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۳۹۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

 

vمجمع عمومی مربوط به عملکرد سال مالی 1396شرکت مخابرات ایران برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 40تومان سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 480 میلیارد تومان گردید.