شركت پتروشیمی فجر در یک نگاه

شرکت پتروشیمی فجر (سهامی عام)در سال ۱۳۷۷ تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان خوزستان شهرستان بندر امام خمینی(ره) ,منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد. شركت مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت شرکت تولید و توزیع سرویس های جانبی(برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، آرگون، انواع هوای فشرده و سرویس، آبهای تسویه و پساب های صنعتی و...) جهت مصارف سایر شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در استان خوزستان می باشد.
شرکت پتروشیمی فجر به عنوان یکی از ۴۹ شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و ۳۰٪‏ از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.
سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی فجر برای عملکرد سال مالی١٣٩٥ متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ ۱۴۶میلیارد تومان بوده است.
همچنین پیش بینی سود شرکت پتروشیمی فجر برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۱،۰۲۴ریال به ازاء هر سهم است که در صورت تقسیم تمام این سود، سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان خواهد شد.