صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی تبریز 
 

پتروشیمی تبریز در یک نگاه:

*شرکت پتروشیمی تبریز در سال 1369 تاسیس و مرکز اصلی آن در استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز می باشد.

*موضوع فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی تبریز، احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.

*شرکت پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 10% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

*سود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی تبریز برای عملکرد سال مالی 1396 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 4 میلیارد ریال بوده است.

*مجمع مربوط به عملکرد سال مالی1397 شرکت پتروشیمی تبریز برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 300 ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 149میلیارد ریال گردید.