صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > پتروشیمی تبریز 
 

پتروشیمی تبریز در یک نگاه:

vشرکت پتروشیمی تبریز در سال 1369 تاسیس و مرکز اصلی آن در استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز می باشد.

vموضوع فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی تبریز، احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و... می باشد.

vشرکت پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 10% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت پتروشیمی تبریز برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 7 میلیارد تومان بوده است.

vمجمع مربوط به عملکرد سال مالی1396 شرکت پتروشیمی تبریز برگزار و در مجمع یاد شده مبلغ 9 ریال سود به ازاء هر سهم تقسیم شد که سهم مشمولین سهام عدالت از سود یاد شده مبلغ 448میلیون تومان گردید.