صفحه اصلي > خلاصه وضعیت شرکت‌ها > ساختمان سد و تاسیسات ابیاری سایبر 
 

ساختمان سد و تأسیسات آبیاری ( سابیر) در یک نگاه:

 

 

vشرکت سابیر (سهامی عام)در سال 1345 تاسیس و مرکز اصلی شرکت در استان تهران واقع است.

 

vموضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی و اجرای انواع سد و بندها، تونلهای انحراف آب، سازه های دریایی و نظایر آن، طراحی و اجرای نیروگاههای برق آبی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال آب، کاوش های زیر زمینی شامل عملیات ژئوتکنیک، طراحی و اجرای جاده های اصلی و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

 

vشرکت سابیر به عنوان یکی از 49 شرکت قطعی واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت است و 49% از سهام آن متعلق به مشمولین سهام عدالت می باشد.

 

vسود تقسیم شده در مجمع عمومی شرکت سابیر برای عملکرد سال مالی 1395 متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 117 میلیون تومان بوده است.

 

vمجمع مربوط به عملکرد سال مالی 1396 شرکت سابیر برگزار و در مجمع یاد شده سود متعلق به مشمولین سهام عدالت مبلغ 229 میلیون تومان بوده است.