صفحه اصلي > اطلاعات سهام عدالت > آمار مشمولان  
 

جدول آمار تعداد مشمولان سهام عدالت

تاریخ به روز رسانی: 15 دیماه 1397

گروه عنوان گروه بندی تعداد مشمولان (نفر) تعداد مشمولان در قید حیات
1 مشمولين تخفيف دار 5,969,032 5,806,788
2 روستائيان و عشاير 15,165,756 14,679,400
3 کارکنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 13,412,338 12,637,278
4 کارگران فصلي و ساختماني 6,110,346 6,043,630
5 ساير اقشار 8,586,182 7,668,744
  جمع کل مشمولان سهام عدالت 49,243,654 46,835,840