صفحه اصلي > اطلاعات سهام عدالت > آمار مشمولان  
 

جدول آمار تعداد مشمولان سهام عدالت

تاریخ به روز رسانی: 07مهرماه 1398

گروه عنوان گروه بندی تعداد مشمولان (نفر) تعداد مشمولان در قید حیات
1 مشمولين تخفيف دار 5,959,225 5,730,452
2 روستائيان و عشاير 15,148,994 14,640,041
3 کارکنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 13,377,122 12,559,465
4 کارگران فصلي و ساختماني 6,106,283 6,031,411
5 ساير اقشار 8,568,590 7,652,298
  جمع کل مشمولان سهام عدالت 49,160,214 46,613,667