صفحه اصلي > اطلاعات سهام عدالت > آمار مشمولان  
 

جدول آمار تعداد مشمولان سهام عدالت

تاریخ به روز رسانی: 25 خرداد ماه 1398

گروه عنوان گروه بندی تعداد مشمولان (نفر) تعداد مشمولان در قید حیات
1 مشمولين تخفيف دار 5,960,515 5,778,552
2 روستائيان و عشاير 15,150,443 14,664,819
3 کارکنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 13,382,092 12,606,341
4 کارگران فصلي و ساختماني 6,106,705 6,039,473
5 ساير اقشار 8,567,278 7,665,576
  جمع کل مشمولان سهام عدالت 49,167,033 46,754,761